CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advancement of THz integrated SIS mixers for radio astronomy

Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Göteborg2008. ISBN: 978-91-7385-145-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-05-09. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 70797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi
Elektroteknik
Rymd- och flygteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-06-05

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2826