CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of radio frequency ponderomotive force on anomalous impurity transport in tokamaks

Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; R Singh ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; L.-G. Eriksson ; R Dumont ; J Anderson ; P Kaw ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; M. Tokar ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 15 (2008), 4, p. 042316.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-05-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 70794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur