CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluctuations and waves in fluidized bed systems; The influence of the air supply system

Srdjan Sasic (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Powder Technology Vol. 153 (2005), p. 176-195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: fluidized bed, dynamics, flucyuations,waves, air-supply systemDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 7074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluid Dynamics of Fluidized Bed Reactors: Experiments and Simulations with System Interactions