CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parametric modelling of time series of pressure fluctuations in gas-solid fluidized beds

Srdjan Sasic (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 60 (2005), p. 5069-5077.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fluidized bed, pressure fluctuation, parametric models, AR model, Bode plotsDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 7073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluid Dynamics of Fluidized Bed Reactors: Experiments and Simulations with System Interactions