CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooling Flows on a Volvo S60 Model

Lasse Malmkjaer Christoffersen (Institutionen för tillämpad mekanik)
Aerodynamikdagar 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-05-07.
CPL Pubid: 70712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur