CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constructing Safety - Workplace Safety in Construction Industry with Emphasis on Safety Climate and Empirical Base in a Large Construction Project

Susanna Larsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-123-7.- 97 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: occupational safety, safety climate, psychological climate, organisational climate, safety behaviour, safety performance, accident precention, construction industryDenna post skapades 2008-05-06. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 70682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-05-30
Tid: 10:00
Lokal: Sal EA, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Prof. Torbjörn Rundmo, Psykologiska institutionen, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, Trondheim

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2804