CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field Experiences with Measurements of Dielectric Response in Frequency Domain for Power Transformer Diagnostics

Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Chandima Ekanayake (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; K Walczak ; Belene Garcia ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proc. of the International Conference of Power Trasformer ‘Transformer 05’, Pieczyska, Poland, p. 21-30. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 7068