CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Surface Charge on Flashover Voltage of Polymer Materials

Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Torbjörn Sörqvist
Proc. of the 19th Nordic Insulation Symposium (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 7067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur