CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape efffects in the localized surface plasmon resonance of single nanoholes in thin metal films

Borja Sepúlveda (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Yury Alaverdyan (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Joan Alegret (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Peter Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 16 (2008), 8, p. 5609-5616.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-05-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 70618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Optik
Optisk fysik
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Numerical Simulations of Plasmonic Nanostructures