CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoemission Studies of Alkali Metals on Graphite and Beryllium

Jonathan Anderson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Göteborg : Vasastadens Bokbinderi, 2008. ISBN: 978-91-7385-130-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-05-04. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 70585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-05-30
Tid: 13:15
Lokal: KC
Opponent: Torgny Gustafsson

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2811