CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tests and Proofs: Second International Conference, TAP 2008, Prato, Italy, April 2008, Proceedings

Bernhard Beckert ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
(2008)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2008-05-02.
CPL Pubid: 70569

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur