CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediate Checkpointing with Conflicting Access Prediction in Transactional Memory Systems

Mrida Mohammad Waliullah (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
MULTIPROG (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-05-02.
CPL Pubid: 70567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur