CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-situ diagnostics of HV outdoor insulators using laser-induced fluorescence spectroscopy

Anders Larsson ; Albin Roslund ; Stefan Kröll ; Andreas Dernfalk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on Vol. 9 (2002), 2, p. 274-281.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 7054

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur