CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Odin observations of the Galactic centre in the 118-GHz band. Upper limit to the 02 abundance

Aa. Sandqvist ; B. Larsson ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; P. Bernath ; U. Frisk ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; L. Pagani ; L.M. Ziurys
Astronomy & Astrophysics Vol. 482 (2008), p. 849-853.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 70532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur