CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural differences in competitive research funding and industry interaction: The case of the Swedish university sector

Daniel Ljungberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-04-29. Senast ändrad 2008-05-21.
CPL Pubid: 70508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Forskningspolitik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-05-27
Tid: 14:15
Lokal: I-seminarierummet, Vasa 2
Opponent: Enrico Deiaco