CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aesthetic Consequences of Making Car Exteriors Visually Robust to Geometric Variation

Karin Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the Seventh International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2008, April 21-25, Izmir, Turkey p. 385-398. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-28.
CPL Pubid: 70464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur