CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developmental genetics of the feeding organ and monitoring of fat stores in C. elegans

Claes Axäng (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-094-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-04-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 70458