CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A genetic analysis of axon guidance in the C elegans pharynx

Catarina Mörck ; Claes Axäng (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Marc Pilon
Developmental Biology (0012-1606). Vol. 260 (2003), 1, p. 158-175.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-28. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 70454

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi
Molekylärbiologi
Genetik
Neurobiologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Developmental genetics of the feeding organ and monitoring of fat stores in C. elegans