CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Interfacial Flows with Mass Transfer

Vinay Gopala (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-126-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-04-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 70435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-05-30
Tid: 10:00
Lokal: HA2
Opponent: Johan Revstedt

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2807