CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnadsprogram som informationsbärare i byggprocessen: kvarteret 8 en fallbeskrivning

Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 184 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-04-24. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 70404

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur