CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggherrens förutsättningar med speciell inriktning på tidiga skeden och mätmetoder

Verksamhetsutveckling för framgångsrikt byggande / Best Practice Projektet

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Nina Ryd
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-04-24. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 70401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur