CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ju förr desto bättre; Programarbete i tidigt skede av byggprocessen

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur) ; Sven Fristedt (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : UFOS (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor),, 2006. ISBN: 1091-7164-175-0.- 104 s.
[Bok]

Nyckelord: 2:dra upplaganDenna post skapades 2008-04-24. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 70397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur