CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-Component Vectorial Proper Orthogonal Decomposition of Axisymmetric Wake Behind a Disk

Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; Peter B. V. Johansson ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
AIAA Journal (0001-1452). Vol. 46 (2008), 5, p. 1118-1134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-23.
CPL Pubid: 70316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur