CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modification of cellulose fibers by controlled adsorption of xylans with various molecular structures

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Abstracts of Papers, 235th ACS National Meeting, New Orleans, LA, United States, April 6-10, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-04-22.
CPL Pubid: 70313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur