CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nature of boron solution and diffusion in alpha-iron

Dan Fors (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Phys. Rev. B (1098-0121). Vol. 77 (2008), 13, p. 132102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-20. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 70260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Defekter och diffusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Theoretical studies of boron and transition-metal carbonitride additions in steels