CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modal solutions in dual-depth longitudinally corrugated hard waveguide

S. P. Skobelev ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IET Microwaves, Antennas and Propagation (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-18.
CPL Pubid: 70239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur