CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of 200-800 MHz Eleven Feed for Use in Reflector Antennas of GMRT

Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
GigaHertz Symposium 2008, Chalmers, 5-6 March 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-18. Senast ändrad 2012-07-10.
CPL Pubid: 70236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur