CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring Relative Receiver Sensitivity of Wireless Terminals in One Minute in Reverberation Chamber

M. Andersson ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; Magnus Franzén
GigaHertz Symposium 2008, Chalmers, 5-6 March 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-18.
CPL Pubid: 70233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur