CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design, Manufacture and Test of Eleven Feed for 1-13 GHz

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ingmar Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
GigaHertz Symposium 2008, Chalmers, 5-6 March 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-18.
CPL Pubid: 70226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur