CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish construction clients' views on project success and measuring performance

Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik) ; Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik)
Journal of Engineering, Design and Technology (1726-0531). Vol. 6 (2008), 1, p. 21-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: critical success factors, performance measurement (quality), project managementDenna post skapades 2008-04-17.
CPL Pubid: 70209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik (2007-2008)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur