CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NO Emission during Oxy-Fuel Combustion of Lignite

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Industrial & Engineering Chemistry Research Vol. 47 (2008), 6, p. 1835-1845.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: NOx, Oxy-fuel, O2/CO2 combustion, Thermal NO, ReburningDenna post skapades 2008-04-15. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 70163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Oxy-Fuel Process - Towards high efficient operation


Oxy-Fuel Combustion - The Control of Nitrogen Oxides