CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized Weyl algebras and elliptic quantum groups

Jonas T. Hartwig (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-102-2.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Generalized Weyl algebra, weight module, quantum Weyl algebra, ambiskew polynomial ring, unitarizable module, Hopf algebra, dynamical quantum groupDenna post skapades 2008-04-15. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 70157

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-05-12
Tid: 10:15
Lokal: Pascal
Opponent: Dr. Vladimir Bavula

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2783