CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Remarks on the thermodynamics of configurational changes

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Paul Steinmann ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
GAMM 2008 (Gesellshaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) Annual meeting, Bremen, Germany (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

1 p. abstractDenna post skapades 2008-04-14. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 70145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur