CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The seamless bridging of scales in material modeling based on adaptive error control

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
In ICCE-15, 15th Annual Int. Conference on Composites/Nano Engineering, Hainan Island (Haikuo), China p. 2. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-04-14. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 70132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur