CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field and temperature dependent parameters of the dc field induced resonances in BaxSr1-xTiO3-based tunable thin film bulk acoustic resonators

John Berge (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Martin Norling (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 103 (2008), p. 064508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 70102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Tunable Bulk Acoustic Wave Resonators Based on BaxSr1-xTiO3 Thin Films


Switchable and tunable bulk acoustic wave resonators based on BaxSr1-xTiO3 thin films