CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictive Active Steering Control for Autonomous Vehicle Systems

TR416

Paolo Falcone (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Francesco Borrelli ; Jahan Asgari ; H. Eric Tseng ; Davor Hrovat
Benevento, Italy : Università del Sannio, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-04-13. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 70087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur