CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing a Navigation Aid for the Frail and Visually Impaired

Pontus Engelbrektsson (Institutionen för människa tekniksystem) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för människa tekniksystem) ; B Gallagher ; H Hunter ; H Petrie ; A-M O'Neill
Universal Access to the Information Society Vol. 3 (2003), 2, p. 194-201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: navigation aid, elderly users, blind users, user-centered design, user requirement elicitationDenna post skapades 2008-04-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 70072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Övrig annan teknik
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur