CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing Focus Group Interviews and Usability testing for Eliciting Usability Requirements for Medical Equipment: A Case Study

Karin Garmer (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Jessica Ylven ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
International Journal of Industrial Ergonomics Vol. 33 (2003), p. 85-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: HMI, usability, focus group interviews, usability tests, medical equipmentDenna post skapades 2008-04-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 70071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur