CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical image deconvolution with uncertainties of observed maps of spectra

Gustaf Rydbeck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
The Astrophysical Journal Vol. 675 (2008), p. 1304-1318.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-10.
CPL Pubid: 70021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur