CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deep submicron CMOS for millimeter wave power applications

Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Bertrand Parvais ; Stefaan Decoutere
IEEE Microwave and Wireless Components Letters Vol. 18 (2008), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-09. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 69976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microwave and millimeter wave CMOS Characterization, modeling, and design