CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CMOS MMICs for microwave and millimeter wave applications

Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Bahar M. Motlagh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anowar Masud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Hans-Olof Vickes ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Fredrik Ingvarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE-MIKON Int. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications Vol. 1 (2004), p. 237-248.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-09. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 69975