CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

40 and 60 GHz frequency doublers in 90-nm CMOS

Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Bahar M. Motlagh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig. Vol. 1 (2004), p. 179-182.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-09. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 69974