CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incubator performance: an efficiency frontier analysis

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Peter Lindelöf ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
International Journal of Business Innovation and Research (1751-0252). Vol. 2 (2008), 4, p. 354-380.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-07. Senast ändrad 2008-12-09.
CPL Pubid: 69901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur