CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of complex permeability of silicon steel for use in high-frequency modeling of power transformers

Nilanga Abeywickrama (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tadeusz Daszczynski ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Magnetics (0018-9464). Vol. 44 (2008), 4, p. 438-444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-04-04. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 69861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur