CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafikbuller i planeringen

Tor Kihlman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Plan Vol. 62 (2008), 1, p. 18 - 22.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Trafikbuller har länge varit ett bekymmer i planeringen. Trenden är fortfarande negativ. Trafiken bullrar för mycket och fordonen har inte blivit annat än marginellt tystare de senaste 40 åren. Buller skiljer sig i det avseendet från många andra föroreningar där krav på minskade utsläpp haft stor verkan. Vid Chalmers har forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa visat på metoder för att minska bullrets negativa effekter i bebyggda miljöer.Denna post skapades 2008-04-03.
CPL Pubid: 69831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur