CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise Interaction Between Power Distribution Grids and Substrate

Daniel Andersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Proceedings of Intl Symp. on Quality Electronic Design (ISQED) p. 84-90. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-01. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 69755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur