CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise-Aware On-Chip Power Grid Considerations Using a Statistical Approach

Daniel Andersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of Intl Symp. on Quality Electronic Design (ISQED) p. 663-669. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-04-01. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 69754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur