CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An interaction model for OH + H2O-mixed and pure H2O overlayers

Gustav Karlberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Chemical Physics Vol. 122 (2005), p. 194705.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: platinum, density functional theory, water, hydroxyl, chemical potentialDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 6971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalytic Water Production from First-Principles Calculations