CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Information Model for Mechatronic Products Focusing on Early Development Phases

Daniel Svensson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Karl Hallin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Trond Zimmerman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of the 6th Workshop on Product Structuring p. 111-129. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-31.
CPL Pubid: 69708