CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistics and supply chain management

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
London : McGraw-Hill, 2008. ISBN: 0077117387.- 544 s.
[Bok]


Denna post skapades 2008-03-30. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 69699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur